Skip to main content

Elektrodokumentasjon og installasjonsunderlag

Ekeberg Sikkerhet og Automasjon AS tar gjerne hånd om tavledesign, valg av komponenter og utarbeidelse av produksjonsunderlag for tavlebygger og installasjonspersonell på anlegget.

Vi er sertifisert partner av EPLAN Skandinavia.
Be gjerne om referanser.

Vi utarbeider dokumentasjonen ihht. aktuelle direktiver og standarder. Vi benytter Eplan P8 Electric, alternativt AutoCAD for endring av eksisterende tegninger i dwg-format.

 • Elektrodokumentasjon
 • Installasjonsunderlag
 • ProPanel 3D design
 • Kurs

 I tillegg til å lage flerlinje skjema som underlag for tavlebygger kan vi i Eplan automatisk generere:

 • Tilpasning og prosjektstøtte for kraftfordelingstavler og kontrollpanel
 • Oppbygning og strukturering av Parts database
 • Tilpasning av tegningsrammer
 • Oppbygning av excel/pdf-rapportmaler, tilpasset Parts databasen
 • Filtrering og sortering av data for for rapporter
 • “Automated processing” for repeterende oppgaver
 • Effektivt arbeid med grafikk og montasjeplate design
 • Strukturert arbeid med skjemategninger for grupper av ingeniører
 • Kursfortegnelse for sikringer og vern
 • Termineringsdiagrammer kabler
 • Kabellister

Bruk oss som EPLAN-partner for å etablere eller forbedre arbeidsmetoder og automatiserte verktøy. Oppdag muligheter som du kanskje ikke visste finnes i EPLAN. Vi skreddersyr rapportmaler og tilhørende Schemes slik at enhver rapport/diagram lar seg generere.

EPLAN er et metodisk verktøy som lar deg arbeide effektivt og utføre endringer i skjema og rapporter raskt. Dette forutsetter imidlertid at man kommer i gang med verktøyet på rett måte, og ikke tar for mange snarveier. Vi guider deg i hvordan du bør arbeide for å få til ønsket resultat - raskt og effektivt.
Sjansen er stor for at vi har løst liknende utfordringer før!

Ekeberg Sikkerhet og Automasjon AS tar gjerne hånd om tavledesign, valg av komponenter og utarbeidelse av produksjonsunderlag for tavlebygger og installasjonspersonell i eget verksted eller på verft/anlegg.

Vi er sertifisert partner av EPLAN Skandinavia.
Be gjerne om referanser.
Vi har arbeidet med de fleste bransjer, også flere av de største oljeselskapene, blant annet har vi maler for NORSOK skjema og for SCD’er (NORSOK I-005).

Vi tilbyr deg prosessorienterte, tekniske løsninger som adresserer en rekke krav og behov til kunder i ulike bransjer.
Vi tilbyr de rette verktøyene for dine ulike tekniske krav.

Vi senker dine prosjektkostnader med inntil 85% - test oss!